1. Publicerad: 12 januari 2016 Uppdaterad: 6 april 2016

    HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

  2. Publicerad: 23 februari 2015 Uppdaterad: 21 juni 2016

    Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

  3. Publicerad: 31 januari 2018 Uppdaterad: 8 november 2018

    Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera områden som kan utgöra marina skyddade områden med ett starkt skydd utan lokal mänsklig påverkan.