1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

    Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

  2. Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.