1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

    Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

  2. Publicerad: 1 november 2016

    Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat.