1. Publicerad: 20 september 2019

  Myndigheten ska samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES).

 2. Publicerad: 20 september 2019 Uppdaterad: 7 april 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

 3. Publicerad: 9 januari 2018 Uppdaterad: 2 mars 2018

  Uppdrag om att redovisa HaV:s insatser för de agendamål som tas upp vid High Level Political Forum (HLPF) år 2018, samt kopplingar mellan målen för sötvatten och havsmiljö.

 4. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 februari 2019

  HaV samarbetar med Kina inom områdena vatten och energi samt koordinerad förvaltning från källa till hav.

 5. Publicerad: 11 januari 2017 Uppdaterad: 2 mars 2018

  Vi har i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistått regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

 6. Publicerad: 21 juni 2016 Uppdaterad: 30 augusti 2016

  Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.