Sökresultat

 • Jordbruk (2)
 • Rapport (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Skagerrak (1)
 • Små avlopp (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (2)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.