Sökresultat

 • Forskning (2)
 • Rapport (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Östersjön (1)

 • Miljöövervakning (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Publikation: Kunskapsbehov för en hållbar förvaltning av Östersjön

Kunskapsbehov för en hållbar förvaltning av Östersjön

Syftet med detta projekt var att sammanfatta kunskapsläget för Östersjön och att identifiera forskningsprioriteringar ur ett miljöförvaltningsperspektiv. Rapporten är på engelska.