Sökresultat

  • Programområde Sötvatten (1)
  • Skyddade områden (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Programområde Kust och Hav (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regional miljöövervakning

Regional miljöövervakning

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.