1. Publicerad: 27 september 2018 Uppdaterad: 5 februari 2019

    Smartare klimatinformation, SKI, är ett samarbete mellan HaV och Skogsstyrelsen med målet att skapa verktyg som gör det lättare att använda öppna data från Copernicus inom klimatanpassning.