Sökresultat

 • Marina däggdjur (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Fiskar (2)
 • Främmande arter (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Arter (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Artkoder

Artkoder

Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

Faktasida: Rappen – rapportering av vattenorganismer

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!