Sökresultat

 • Marin kartering (3)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Visa fler

 • Miljöövervakning (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Kartering av marina naturvärden i Västerbottens län

Kartering av marina naturvärden i Västerbottens län

Som en del i Havs- och vattenmyndighetens kartläggning av havsbotten längs svenska kusten har bentiska ekosystemkomponenter och naturvärden karterats i hög upplösning i Västerbottens län.

Faktasida: Nationell marin kartering

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Publikation: Kartering av bentiska naturvärden i Bottniska Viken

Kartering av bentiska naturvärden i Bottniska Viken

Som en del i Havs- och vattenmyndighetens kartläggning av havsbotten längs svenska kusten har bentiska ekosystemkomponenter och naturvärden karterats på översiktlig nivå i Bottniska viken.