Sökresultat

 • Främmande arter (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Handel (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Faktasida (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.