1. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 6 mars 2019

    Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

  2. Publicerad: 5 februari 2019 Uppdaterad: 3 oktober 2019

    Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.