Sökresultat

  • Grundvatten (1)
  • Riksintresse (1)
  • Senaste året (1)
  • Dricksvatten (1)
  • Skyddade områden (1)

  • Skyddade områden (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.