1. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 10 mars 2014

    Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna är de myndigheter som i första hand har ansvar för att arbeta med förutsättningarna för fritidsfiske.