Sökresultat

  • Fritidsfiske (1)
  • Organisation (1)
  • Sport- och fritidsfiske (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Länkar till andra myndigheter och organisationer

Länkar till andra myndigheter och organisationer

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna är de myndigheter som i första hand har ansvar för att arbeta med förutsättningarna för fritidsfiske.