Sökresultat

 • Främmande arter (1)
 • Publikation (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
  • Fiskar (1)
  • Fritidsfiske (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.