Sökresultat

 • Fiskar (2)
 • Främmande arter (2)
 • Publikation (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Publikationer (2)
 • Publikation (2)
  • Fritidsfiske (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

Publikation: FINFO 2005:9 Fisk i fel vatten — Ekologiska konsekvenser av utsättningar av fisk

FINFO 2005:9 Fisk i fel vatten — Ekologiska konsekvenser av utsättningar av fisk

Främmande arter sprider sig i sötvattensmiljön genom avsiktliga utsättningar och oavsiktligt genom till exempel sjöfartstrafikens barlastvatten, rymningar från odlingar och akvarier samt användning av levande agn. Fiskutsättningar utförs för att bevara hotade arter och stammar och för att förbättra fisket. Detta är en omfattande verksamhet, både i Sverige och i övriga världen.