Sökresultat

  • Fiskar (1)
  • Främmande arter (1)
  • Publikation (1)
  • Ryggradslösa djur (1)
  • Publikationer (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: FINFO 2005:9 Fisk i fel vatten — Ekologiska konsekvenser av utsättningar av fisk

FINFO 2005:9 Fisk i fel vatten — Ekologiska konsekvenser av utsättningar av fisk

Främmande arter sprider sig i sötvattensmiljön genom avsiktliga utsättningar och oavsiktligt genom till exempel sjöfartstrafikens barlastvatten, rymningar från odlingar och akvarier samt användning av levande agn. Fiskutsättningar utförs för att bevara hotade arter och stammar och för att förbättra fisket. Detta är en omfattande verksamhet, både i Sverige och i övriga världen.