Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Främmande arter (2)
 • Publikation (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Publikationer (2)
 • Publikation (2)
  • Fredade arter (1)
  • Miljöövervakning (1)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Folder om flodkräftor

Folder om flodkräftor

I vår folder om flodkräftan hittar du mycket av den information som finns här och lite till, om kräftor i allmänhet och flodkräftor i synnerhet.