Sökresultat

 • Bedömningsgrunder (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.