Sökresultat

  • Badvatten (13)
  • Badvatten (13)
  • Vanlig fråga (13)
  • Algblomning (2)

  • Senaste året (13)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: När avråds det från bad?

När avråds det från bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten När avråds det från bad? Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt som informerar

Vanlig fråga: Vilka sjukdomar och symtom kan jag få av badvatten?

Vilka sjukdomar och symtom kan jag få av badvatten?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vilka sjukdomar och symtom kan jag få av badvatten? Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar.

Vanlig fråga: Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vem tar prov och hur ofta? Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. När

Vanlig fråga: Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Algblomning Badvatten Analyseras förekomst av alger i badvattnet? Förekomst av alger eller så kallade cyanobakterier och de gifter (toxiner) som vissa av arterna kan producera analyseras normalt

Vanlig fråga: Analyseras förekomst av miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Analyseras förekomst av miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Analyseras förekomst av miljögifter i vattnet vid EU-bad? Nej, analys av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är

Vanlig fråga: Får hundar vistas på en badplats?

Får hundar vistas på en badplats?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Får hundar vistas på en badplats? Olika regler gäller för olika kommuner enligt den lokala ordningsstadgan. Det kan förekomma att hundar inte är tillåtna att vistas inom ett område under

Vanlig fråga: Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vad gäller för klassificering av EU-bad? Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt,

Vanlig fråga: Vad gäller för övriga bad?

Vad gäller för övriga bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Vad gäller för övriga bad? Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att övriga bad sköts på motsvarande sätt som EU-bad. Det är dock upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på

Vanlig fråga: Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad? Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara