Sökresultat

  • Anslag (1)
  • Övergödning (1)
  • Senaste året (1)
  • Bidrag (1)
  • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)

  • Anslag och bidrag (1)

  • Utlysning (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.