1. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 28 februari 2020

    För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.