1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 22 augusti 2017

    Arbetet med att införa havsmiljödirektivet kräver samarbete över nationsgränserna för att nå bra resultat. Inom EU har man bildat särskilda arbetsgrupper för att ta fram gemensamma arbetssätt. Sverige deltar i arbetet, representerat av medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.