1. Publicerad: 30 oktober 2014 Uppdaterad: 26 april 2016

    Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.