1. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 28 februari 2019

    CITES är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från internationell handel.