1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 15 januari 2018

    Båtmiljörådet samlar organisationer och myndigheter som har intresse av att minska båtlivets miljöpåverkan.