1. Publicerad: 28 februari 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

    Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.