Sökresultat

  • Yttrande (1)
  • Övergödning (1)
  • Yttranden (1)
  • Skräp/marint skräp (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Yttrande (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.