1. Publicerad: 27 september 2014 Uppdaterad: 30 oktober 2017

    För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.