Sökresultat

 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Senaste året (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler

 • Kartor och Gis (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

En kartläggning av vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Om hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med hög miljöhänsyn.

Dokument: Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.