Sökresultat

 • Rapport (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Publikation (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (1)

 • Publikationer (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Strategi för åtgärder inom vattenkraften

Strategi för åtgärder inom vattenkraften

I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå. Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.