Sökresultat

 • Gis (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Faktasida (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljödata (1)
 • Visa fler
 • Miljökvalitetsnormer (1)

 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv