1. Publicerad: 20 september 2019 Uppdaterad: 20 januari 2020

    Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade används fullt ut.

  2. Publicerad: 8 oktober 2019 Uppdaterad: 22 oktober 2019

    Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för vattenskyddsområden. Vägledningen kommer att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde som båda planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020.

  3. Publicerad: 18 april 2019 Uppdaterad: 30 december 2019

    Havs- och vattenmyndigheten önskar synpunkter på förslaget till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering.