Sökresultat

  • Vattenskyddsområde (1)
  • Vägledning (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Remiss (1)
  • Remiss (1)

  • Remisser (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för vattenskyddsområden. Vägledningen kommer att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde som båda planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020.