Sökresultat

 • Remiss (2)
 • Vägledning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Remiss (2)
 • Små avlopp (1)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Visa fler

 • Remisser (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för vattenskyddsområden. Vägledningen kommer att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde som båda planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020.

Remiss: Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Havs- och vattenmyndigheten önskar synpunkter på förslaget till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering.