Sökresultat

 • Rapport (1)
 • Restaurering (1)
 • Vägledning (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.