Sökresultat

  • Dumpning (1)
  • Rapport (1)
  • Vägledning (1)
  • Publikationer (1)
  • Publikation (1)
  • Publikation (1)
  • Visa fler

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Handläggning av en dumpningsdispens – Vad ska man tänka på?

Handläggning av en dumpningsdispens – Vad ska man tänka på?

Vägledningen har tagits fram för att underlätta handläggningen av dumpningsdispenser. Vägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelserna, som är de som huvudsakligen handlägger dumpningsdispenser. Men vi har även tänkt att vägledningen kan hjälpa de som ska ansöka om dispens för dumpning.