Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Rapport (1)
 • Vägledning (1)
 • Publikation (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)

 • Publikationer (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Drygt ett år efter att EU-domstolen meddelat dom i målet om muddringsarbeten i floden Weser (Weserdomen) har ett antal domar meddelats från svenska domstolar som hänvisat till denna i samband med tillämpningen av miljökvalitets­normerna för vatten och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.