Sökresultat

  • Tillsynsvägledning (1)
  • Vattenskyddsområde (1)
  • Dricksvatten (1)
  • Skyddade områden (1)

  • Vägledningar (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.