Sökresultat

  • Organisation (2)
  • Styrdokument (2)
  • Medarbetarsidor (2)
  • Senaste året (2)
  • Rapport (1)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Faktasida: Instruktion och regleringsbrev

Instruktion och regleringsbrev

Instruktionen och regleringsbrevet anger våra ramar och skapar förutsättningarna för vårt arbete.