Sökresultat

 • Styrdokument (47)
 • Anställning (14)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (2)
 • Chef (22)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Föreskrift (1)
 • Handbok (2)
 • Intern service (1)
 • Klimat (1)
 • Lön (2)
 • Organisation (2)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (3)
 • Rutin (27)
 • Sjukskrivning (1)
 • Statistik (1)
 • Säkerhet (7)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (2)
 • Tjänsteresa (2)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (2)

 • Medarbetarsidor (47)

 • Dokument (43)
 • Faktasida (4)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (29)
 • Mer än ett år sedan (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Resepolicy

Resepolicy

När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om du kan. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Dokument: Regelförenkling

Regelförenkling

Regelförenkling är en prioriterad fråga inom alla delar av vår verksamhet.

Dokument: Remisshantering

Remisshantering

Syftet med den här rutinen är att HaV ska lämna enhetliga och samordnade remissvar till regeringen och andra myndigheter.

Dokument: Representationspolicy

Representationspolicy

All representation ska vara återhållsam, främja HaV:s verksamhet och ha koppling till vår verksamhet. Utgifter i samband med representation ska vara godkända i förväg av den som har attesträtt.

Dokument: Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutinen utgör en del av vårt arbete med intern styrning och kontroll. Varje år ska vi uppskatta vilka risker som finns för att vi inte ska nå målen som vi har satt upp för vår verksamhet.