1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 februari 2020

    För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.