1. Publicerad: 18 januari 2019 Uppdaterad: 12 augusti 2019

    Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.