1. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

    Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.

  2. Publicerad: 23 februari 2015 Uppdaterad: 21 juni 2016

    Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.