Sökresultat

 • Skyddade områden (3)
 • Övergödning (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Visa fler
 • Skräp/marint skräp (1)

 • Kartor och Gis (2)
 • Konventioner (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Dokument: Områden känsliga för fosfor

Områden känsliga för fosfor

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för fosfor som kommer från övergödning och avlopp.

Dokument: Områden känsliga för kväve

Områden känsliga för kväve

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för kväve som kommer från övergödning och avlopp.