Sökresultat

  • Regler (1)
  • Skagerrak (1)
  • Yrkesfiske (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för fiskeredskap i Skagerrak

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.