1. Publicerad: 27 januari 2017 Uppdaterad: 1 november 2019

    Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

  2. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 27 december 2018

    För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

  3. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 17 januari 2019

    Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.