Sökresultat

  • Internationellt arbete (2)
  • Sötvatten (2)
  • Miljödata (1)
  • Skyddade områden (1)

  • Konventioner (2)

  • Faktasida (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån (EEA)

EEA tillhandahåller oberoende information om Europas miljö till allmänhet och beslutsfattare, baserat på data som Sverige och andra länder i Europa rapporterar in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för den nationella rapporteringen av data om miljötillståndet i och belastningen på våra havs- och sötvattensmiljöer.

Faktasida: Ramsar - Våtmarkskonventionen

Ramsar - Våtmarkskonventionen

Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.