Sökresultat

 • Kattegatt (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Östersjön (1)

 • Publikation (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat.